Marka Tescil Başvuru Hizmeti

“Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin  mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan  korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde  gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” (6769 Sayılı SMK Md.4)

Markanın tanımından da anlaşılacağı üzere marka; bir mal ya da hizmetlerin diğer mal ya da hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Markanın sahibine hak sağlaması için tescili gereklidir. Marka tescilinden marka sahibinin hangi ürün ya da hizmet sınıflarının da koruma talep ettiği dikkate alınarak gerekli görülen sınıflar belirlenerek başvurunun yapılması gerekmektedir.

Firmamız Marka başvuru öncesi Ücretsiz ÖN İNCELEME yapmakta ve tescili için mutlak engel  olup olmadığı öngörülmektedir.